۴۳%

پویش یلدای مهربانی
 • ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۸,۵۸۴,۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

۱۷%

گرمای محبت
 • ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۳,۳۳۵,۶۵۰ تومانمبلغ حمایت شده
کمک هزینه سفر

۵%

سفر به آسمان هشتم
 • ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۶۸۶,۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

۲۲%

یک وعده مهربانی
 • ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۱,۶۲۴,۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

۷%

سبد کالا ماه رمضان ۱۴۰۰
 • ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

۲%

پویش خنکهای زندگی
 • ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۳۱۹,۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

۱%

تهیه ۳ فقره جهیزیه در ماه رمضان
 • ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۱۵۳,۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

۱۰۰%

تهیه ۲۰۰ بسته ارزاق ماه رمضان
 • ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

۶۴%

ملزومات بهداشتی بیمارستان ها برای مقابله با کرونا
 • ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۲۵,۲۸۱,۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

۳%

تهیه ٢٠٠ بسته ارزاق خواروبار برای سال نو ۹۹
 • ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۸۲۵,۲۵۰ تومانمبلغ حمایت شده

۱۰۰%

پویش کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
 • ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۵۴,۱۷۸,۹۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

۲۴%

تهیه دارو و کمک هزینه درمان ۱۴ نیازمندان
 • ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۱,۶۵۶,۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

۵%

تهیه گوشت برای نیازمندان
 • ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۲۰۶,۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

۱%

تهیه ۵ جهیزیه برای زوج‌های جوان نیازمند
 • ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز
 • ۱۰۵,۰۰۰ تومانمبلغ حمایت شده

ورود | عضویت