X

گرمای محبت

برگزار کننده : خیریه شعف
دسته بندی پویش : متفرقه
مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 تومان
مبلغ حمایت شده : 3,335,650 تومان

17%

حمایت کنندگان 5 حمایت

خیریه شعف

مجری پویش
هوا بس ناجوانمردانه سرد است….. در همین چند روزی که هوای کشور رو به سرما رفته، مراجعات مکرری به خیریه بابت تهیه وسایل گرمایشی داشته ایم، خانواده هایی که با وجود کودکان و خردسالان، پناهی از سرمای زمستان ندارند، رنجی افزون بر این، رنج دیدن کودکان کار و کارتن خواب‌هایی است که لباس مناسبی در برابر زمهریر زمستان ندارند، برآن شدیم تا با الطاف الهی و مهرورزی شما عزیزان، برای این خانواده ها و کودکان وسایل گرمایشی و لباس مناسب تهیه کنیم، باشد که با گرمابخشی، زمستان های زندگی خودمان نیز بهار شود

حمایت مالی

مبلغ باقی مانده

16,664,350 تومان

تومان

مشارکت کنندگان پویش

 • ناشناس بمانم !

  50,000 تومان

 • ناشناس بمانم !

  50,000 تومان

 • علی معزی همپا

  1,000 تومان

 • ناشناس بمانم !

  50,000 تومان

 • ناشناس بمانم !

  50,000 تومان

 • ناشناس بمانم !

  20,000 تومان

سفیران مهربانی پویش

نیکی یار

1,883,750 تومان 51 تعداد مشارکت 782 تعداد بازدید
Avatar photo

خیریه شعف

790,000 تومان 14 تعداد مشارکت 225 تعداد بازدید

سفیر مهربانی باشید !

مبلغ باقی مانده را بوسیله شبکه بین دوستان و آشنایانتان تامین نمایید

سفیر مهربانی پویش

پویش را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

ورود | عضویت