کنترل کرونا با سعی و همدلی مردم و مسئولین!

امروزه وزارت بین المللی بهداشت در کل جهان به دنبال تشخیص، ردیابی و کنترل ویروس جدیدی از مجموعه ویروس کرونا به اسم COVID-19 است. این ویروس همچنان در حال مبتلا کردن مردم در کشور چین و گسترش در سرزمین های دیگر جهان است. این مدل ویروس کرونا در کشور ما نیز در حال پخش شدن […]

گام به گام تا خلاقیت روستایی

در اکوسیستم های اقتصاد منطقه ای، روستا ها نقش موثر و مهمی دارند و همچنین ظرفیت های بسیاری نیز در روستا ها به منظور ایجاد ارزش وجود دارد. دستیابی به این ظرفیت ها به جهت گیری و امور خلاقانه و تفکر خلاقیت محور احتیاج دارد. به همین خاطر لازم است که به خلاقیت روستایی به عنوان امری مهم و […]

ضرورت داشتن طرح کسب و کار در خیریه ها

ضرورت داشتن طرح کسب و کار در خیریه ها چیست؟ هر خیریه و موسسه های مردم نهادی به یک طرح یا برنامه کسب و کار احتیاج دارند. زیرا خیریه ها هم یک مدل کسب و کار به شمار می آیند. خیریه ها پیش از تقاضای بررسی شرایط مالی برای بهرمندی از معافیت های مالیاتی، باید مدل کسب و کار خود را تعیین کنند. […]